VILLKOR

Innan du kommer till våra clinics ska du ha läst igenom och förstått dessa villkor.

FÖRSÄKRINGAR

Du ansvarar själv för att barnen har tillräckliga försäkringar vid händelse av skada.

SJUKDOMAR

Du garanterar att det barn som är anmält är fullt friskt.

AVANMÄLAN

Dessa regler gäller för avanmälan: 

  • Återbud mer än 6 veckor för clinicen börjar= Hela summan - 200 SEK i administrativ kostnad
  • Återbud 3-5 veckor före clinicen börjar = 75% återbetalas - 200 SEK i administrativ kostnad
  • Återbud mindre än 3 veckor för clinicen börjar, ingen återbetalning.

Stripe (kort) tar ut en avgift för varje bokning på ca 30 kr. Denna återbetalas ej vid avanmälan.

Om våra clinics av någon anledning inte kan genomföras återbetalas er deltagaravgift. Inga ytterligare anspråk på ersättning kan ställas på CoachenEvents.

FORCE MAJEURE

Om ett event måste ställas in pg.a. av orsaker som ligger utanför vår kontroll såsom strejk, krig, epidemi (COVID-19), naturkatastrof eller liknande så återbetalas hela summan utom en administrativ kostnad på 200 SEK samt Stripes avgifter enligt ovan.

COVID-19

Du som kommer till clinicen ska vara helt frisk. Du tar med egen vattenflaska. Vi håller grupperna separerade så mycket det går. Maten kommer serveras i portionsförpackningar.

ANMÄLAN

Din anmälan är giltig när du fått bekräftelse från oss via e-post. Ibland kan det ta tid att flyttas till Stripe (kort) och om du avbryter då kan din transaktion upphävas. Så även om du får ett automatgenererat mail från oss så måste du dubbelkolla att du får bekräftelse från Stripe. Alla besökare ska på anmodan kunna visa upp kvitto från Stripe eller Paypal att betalningen är genomförd.

VÅRT ANSVAR

Vi ansvarar för barnen från det att första träningspasset startar till att dagens sista pass är klart. Det är många barn och barnen är små. För det minsta barnen rekommenderar vi att det finns någon vuxen till hands om barnen blir ledsna, gör illa sig eller längtar hem. Innan ni kommer till clinicen ska ni ha läst det informationsblad vi skickat ut till alla anmälda. En vuxen måste alltid vara kontaktbar under clinicen på det telefonnummer man angivit i anmälan - om vi av någon anledning behöver få kontakt med er.

GRUPPINDELNING

Alla barn kommer att delas in i olika grupper. Det är förstås väldigt svårt för oss att innan varje clinic veta kvaliteten på alla spelare. Vi strävar efter att skapa jämna grupper så att alla spelare får rätt nivå på träningen. Indelningen sker i första hand efter ålder, därefter förening. Vi kan komma att flytta spelare mellan grupperna och ansvaret för detta ligger hos våra tränare. Ser de att en spelare behöver komma i en mer avancerad eller lättare grupp flyttar de spelarna. Det är ALLTID våra tränare som ansvarar för gruppindelningen. Vi vill vara mycket tydliga med detta så att alla barn och föräldrar vet vad som gäller. Det är 20-25 spelare i varje grupp.

FOTOGRAFERING

CoachenEvents har rätt att fotografera och videofilma träningarna för att använda dessa i marknadsföringssyfte. 

PERSONUPPGIFTER - GDPR

Genom att anmäla er till våra clinics godkänner ni att vi lagrar era personuppgifter. Dessa kommer enbart användas i kommunikationen mer er och inte lämnas ut till någon 3:e part. Undantaget är att vi kan lämna ut er e-postadress till samarbetsklubben (Benfca, Tottenham, Real Madrid eller Dinamo Zagreb) som kan komma att skicka er erbjudanden. Kontakta oss om ni önskar att vi tar bort era personuppgifter efter avslutad clinic.